11 months ago

flappy bird

flappy bird

flappy bird is a recreational game that requires the player to be really careful. in this game, you control a yellow bird as it tries to make its way pass the green pipes, with every green pipe that you pass giving you 1 point. if you notice, the read more...11 months ago

flappy bird

flappy bird

flappy bird là một trò chơi giải trí đòi hỏi người chơi phải thực sự cẩn thận. trong trò chơi này, bạn kiểm soát một con chim màu vàng vì nó read more...